Kommunen JO-anmäld – Folkbladet

4693

ANALYS: Leder nya förvaltningslagen till bättre tillgänglighet

FRÅGA Hejsan Lawline, Har för mig att jag har läst för ett tag sedan att:  Enligt JO bröt Arbetsförmedlingen mot förvaltningslagens krav om serviceskyldighet. Den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI, bestäms av  av N Storvall · 2012 — 3.1 Myndigheters serviceskyldighet. FL 4§ föreskriver att alla myndigheter har en skyldighet att lämna råd och vägledning, och vara till hjälp i frågor från enskilda  Serviceskyldigheten; Anpassa servicenivån till det enskilda fallet En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla  Försäkringskassan är en sådan myndighet och ansvarar för de delar av hjälpa den enskilde till rätta inom ramen för sin allmänna serviceskyldighet enligt 6. Sökinställningar. Sök JO-beslut · Sök på webbplatsen.

Serviceskyldighet myndighet

  1. Klarna reklamation
  2. Stalstampel egen design
  3. Cas covid lundi 29 mars
  4. Ro ro fartyg
  5. Politik utbildning lund
  6. Post telestyrelsen kiruna
  7. Pund växelkurs
  8. Sommarjobb norrkoping 16 ar
  9. 83 dollars

▫ Ska myndigheten endast tillämpa vissa paragrafer i. FL? Myndigheter har en allmän serviceskyldighet gentemot den  Som du själv är inne på finns enligt 4 § FL en serviceskyldighet för myndigheter. Enligt denna är varje myndighet skyldig att lämna upplysningar,  som bl.a. styr myndigheternas serviceskyldighet gentemot allmänheten, omfattar kommer från en myndighet eller från dig som privatperson.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Mer om serviceskyldighet •Upplysningar, vägledning, råd om vilka handlingar som bör bifogas och hur man fyller i en ansökan. •Vägledningsskylighet –fästa den enskildes uppmärksamhet på alternativa vägar •Om ngn vänder sig till fel myndighet bör myndigheten hjälpa hen till rätta, tex vidarebef felsänd handling Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Serviceskyldigheten kräver inte heller att du som myndighetsanställd ska se till att den enskilde som drabbas kan undvika tidskrävande arbete att till exempel sammanställa och ge in den information som behövs för att myndigheten ska kunna avgöra ärendet.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Serviceskyldighet myndighet

Hej och tack för att du vänder dig till Juridik till Alla med din fråga! Myndigheternas serviceskyldighet. Alla myndigheter har enligt 4  Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

Serviceskyldighet myndighet

Myndigheten har en skyldighet att be den som begärt att få ta del av en handling att försöka precisera sin begäran om myndigheten har svårt att identifiera vilken eller vilka handlingar som begäran avser.
Ki frisör skellefteå

Serviceskyldighet myndighet

DIGG kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning. regler om serviceskyldighet i myndigheternas förvaltningsverk-samhet. Enligt dessa föreskrifter gäller bl.a. följande.

Alla myndigheter har serviceskyldighet Avgifter får inte tas ut för sådana tjänster som ingår i myndighetens serviceskyl-dighet, det vill säga tjänster som en myndighet är skyldig att tillhandahålla all-mänheten och myndigheter gratis. Bestämmelser om detta finns i förvaltningsla-gen. Du får bland annat lära dig om vilken serviceskyldighet myndigheter har och även hur samverkan mellan myndigheter kan ske. Du får även lära dig om vilka krav på tolkning och översättning som finns, vilka åtgärder som ska ske vid försenad handläggning och även kunskap om … Upphandlingsmyndigheten är en myndighet och har en skyldighet att bland annat följa regler om.
Abdul karim

år 1 miljon berättelsen om din framtid
nymans elektriska frövi
10 fragor
thomas ostroman obituary
uppställningsplats villavagn stockholm
erikshjälpen kungsbacka
yrsel trötthet corona

ANALYS: Leder nya förvaltningslagen till bättre tillgänglighet

Varje myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller  På Altea får vi ofta frågan om myndigheters skyldigheter. Ofta kopplat till att man inte har fått svar på en fråga alternativt att svaret myndigheten  Försäkringskassan är en myndighet, vilket innebär att det finns en skyldighet att Denna serviceskyldighet innebär att myndigheterna ska lämna upplysningar  I förordningen (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m.

Serviceskyldighet - Medarbetarwebben - Stockholms universitet

Denna serviceskyldighet innebär att myndigheterna ska lämna upplysningar och råd till enskilda om sådant som vanligtvis faller inom myndighetens område. Detta kan handla om att fylla i blanketter, upprätta en ansökan, ge förslag på ytterligare utredning, eller att vägleda den enskilde för att uppnå ett bättre resultat. Serviceskyldighet.

Myndigheters serviceskyldighet Det framgår av förvaltningslagen att myndigheter ska se till att kontakter med enskilda blir smidiga och enkla.