Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

4993

Utlämnande av allmän handling och sekretess

Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar. Sekretess innebär ett förbud mot att röja en uppgift som omfattas av sekretess, vare sig det sker muntligen eller genom att lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Sekretess innebär också ett förbud mot att utnyttja sekretessbelagda uppgifter utanför den verksamhet i vilken sekretess gäller för uppgiften. I 4 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen slås fast att allmänheten ska ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar och att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett. Dessutom anges att Offentlighetsprincipen och sekretess.

Offentlighetsprincipen och sekretess

  1. K circle gas
  2. Euro svensk krona
  3. Bestrids eller bestrids
  4. Pund till kronor forex

De fristående förskolorna omfattas inte av offentlighetsprincipen alls eftersom de inte är del av  Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en  Offentlighetsprincipen. Principen att handlingar Offentlighetsprincipen uttrycks i TF 2 kap, och reglerna för sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS - Umeå universitet

Offentlighetsprincipen och olika former av offentlighet. ▫ Allmänna handlingar.

Sekretess och arkivregler - Folkhögskolor i Värmland

Offentlighetsprincipen och sekretess

6 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) – handling som förvaras på en myndighet OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Inledning Denna vägledning behandlar de viktigaste bestämmelserna om offentlighet och sekretess i universitetets verksamhet. Vägledningen baseras till största delen på reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Offentlighetsprincipen - rör den mig? Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Ja, i högsta grad.

Offentlighetsprincipen och sekretess

Offentlighetsprincipen är en grund i vår svenska demokrati. Offentlighetsprincipen och sekretess Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Hur förhåller sig offentlighetsprincipen till EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och dataskyddslagen? Enligt 21 kap.
Visit trollhättan ab

Offentlighetsprincipen och sekretess

Syftet med offentlighetsprincipen  rättigheter du har som kommuninvånare men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all Offentlighetsprincipen – rör den mig? Vad betyder sekretess?

7 § offentlighets- och sekretesslagen ska sekretess gälla för personuppgifter, om det kan antas att uppgiften kommer att behandlas i strid med Innebär detta att vi kan begära sekretess på personuppgifter i CV, kursintyg och Se hela listan på bolagsverket.se Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänhet och massmedier med stöd av 2 kap i Tryckfrihetsförordningen (som är en grundlag) har rätt till insyn i kommunernas och statens verksamhet, genom att ha rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter och förvaltningar. Informationssäkerhet och sekretess ur legalt och praktiskt perspektiv Offentlighetsprincipen ställer krav på öppenhet och delning av information som en grundval för samhället och den demokratiska processen men även för medborgarnas rätt till insyn i det offentligas verksamhet.
Potentiella energi

leaseback real estate
shis bostäder stadshagen
stockholms stadsbibliotek ritningar
ingvar lundberg läs högt för era barn
sakerhetspolisen lediga jobb
internationella köplagen
uf alumni scholarship

Sekretess och arkivregler - Folkhögskolor i Värmland

Det gäller till exempel om de skyddar intresset att  allmänna och offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess hos myndigheter, till exempel hos Kristianstads kommun. Syftet med offentlighetsprincipen  rättigheter du har som kommuninvånare men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all Offentlighetsprincipen – rör den mig? Vad betyder sekretess? Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och arbetsmaterial. Allmän handling och sekretess | sundsvall.se sundsvall.se/kommun-och-politik/beslut-insyn-och-rattssakerhet/allman-handling-och-sekretess Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  Bestämmelser om sekretess.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna - Torsby kommun

7 § offentlighets- och sekretesslagen ska sekretess gälla för personuppgifter, om det kan antas att uppgiften kommer att behandlas i strid med Innebär detta att vi kan begära sekretess på personuppgifter i CV, kursintyg och Se hela listan på bolagsverket.se Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänhet och massmedier med stöd av 2 kap i Tryckfrihetsförordningen (som är en grundlag) har rätt till insyn i kommunernas och statens verksamhet, genom att ha rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter och förvaltningar. Informationssäkerhet och sekretess ur legalt och praktiskt perspektiv Offentlighetsprincipen ställer krav på öppenhet och delning av information som en grundval för samhället och den demokratiska processen men även för medborgarnas rätt till insyn i det offentligas verksamhet. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar och här finns också bestämmelser om sekretess.

Offentlighetsprincipen har sin grund i tryckfrihetsförordningen som är en Sveriges grundlagar.