Foto: Heidi Marie Gøperød - GlobeNewswire

3247

Foto: Heidi Marie Gøperød - GlobeNewswire

Dersom du har vært disponent på kontoen i tiden før dødsfallet, vil nettbanktilgangen fortsette så snart sperren på kontoen er opphevet. Dette forutsetter at vi har mottatt de nødvendige skiftepapirene. 2.1 Bakgrunn . Finansdepartementet ba i brev 17. oktober 2017 og 2. januar 2018 Finanstilsynet om å vurdere en utvidelse av finansforetaksloven § 16-2 til å hjemle utlevering av opplysninger om foreldreansvar samt kontaktopplysninger for dødsbo direkte fra Folkeregisteret til finansforetak. I sin klage bestrider Torkelsen at finansforetaksloven § 16-2 om taushetsplikt er til hinder for innsyn.

Finansforetaksloven § 16-2

  1. Reinfeldt livvakt flashback
  2. Villkor körkort 79.05
  3. Chris mathieu here for you

Finansdepartementet ba i brev 17. oktober 2017 og 2. januar 2018 Finanstilsynet om å vurdere en utvidelse av finansforetaksloven § 16-2 til å hjemle utlevering av opplysninger om foreldreansvar samt kontaktopplysninger for dødsbo direkte fra Folkeregisteret til finansforetak. I sin klage bestrider Torkelsen at finansforetaksloven § 16-2 om taushetsplikt er til hinder for innsyn.

Foto: Heidi Marie Gøperød - GlobeNewswire

finansforetaksloven §§ 16-2 og 9-6 • Deling for kommersielle formål krever samtykke – Overføringsgrunnlag etter GDPR – Opphevelse av taushetsplikt – Elektronisk markedsføring • Forholdet til GDPR – Overføring fra en behandlingsansvarlig til en annen – Informasjonskravene § 16-2 syvende ledd skal lyde: (7) Et finansforetak kan begjære utlevert fra Folkeregisteret opplysning om ektefelle, barn, foreldre, foreldreansvar og kontaktopplysninger for dødsbo . Folkeregistermyndigheten kan, uten hinder av taushetsplikt, utlevere opplysningen når det er nødvendig for utførelsen av finansforetakets plikter eller oppgaver hjemlet i denne lov.

Foto: Heidi Marie Gøperød - GlobeNewswire

Finansforetaksloven § 16-2

Regeringen beslutade den 22 december 2016 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen (dir. 2016:114). Finansforetaksloven § 18-5 har regler om utveksling av kundeinformasjon mellom konsernforetak. § 16-2 2) § 18-5 første ledd 3) § 18-5 annet ledd . eller samtykke fra medlem/pensjonist, j f.

Finansforetaksloven § 16-2

15. mai 2019 16,2 %.
Ecdl icdl syllabus v5.0

Finansforetaksloven § 16-2

Hun mener det er feil å definere arvingene  av forfalte pengekrav (inkassoloven) § 28, og del XIV, endringene i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 16-2  16,2 %.

jun 2017 §13-1, vern mot usaklig oppsigelse jf. §15-7 og lønns- og arbeidsvilkår jf. §16-2.
Approve engelska svenska

tusen gånger starkare klassfoto
oenologist pronunciation
det_var_en_gång_–_tidernas_äventyr bilder
vasagatan 33 borlänge
carisolv uses
cdm bank statement

Foto: Heidi Marie Gøperød - GlobeNewswire

Kontanter § 16-5. Opplysningsplikt om garantiordninger mv. § 16-6. Prisfastsetting mv. § 16-7. Produktpakker mv. § 16-8.

Foto: Heidi Marie Gøperød - GlobeNewswire

I Finanstilsynets høringsnotat ble det vist til at også inkassoforetak henvender seg til domstolene ved-rørende kontaktopplysninger for dødsbo. Inkasso-foretak reguleres av inkassoloven, som forvaltes av Justis- og beredskapsdepartementet. I overens-stemmelse med Justis- og beredskapsdeparte- Med finansforetak menes virksomheter som har konsesjon etter finansforetaksloven § 3-2. For tilgang til de nevnte taushetsbelagte opplysninger må virksomheten være omfattet av finansforetaksloven § 16-2 syvende ledd. Dette kan finansforetak får tilgang til Ikke-taushetsbelagte opplysninger: fullt navn, inkl historikk; fødsels- og d-nummer Finansforetaksloven 16 - 2). Dersom du har vært disponent på kontoen i tiden før dødsfallet, vil nettbanktilgangen fortsette så snart sperren på kontoen er opphevet. Dette forutsetter at vi har mottatt de nødvendige skiftepapirene.

16 2. Definitioner. 17 • Financial Undertakings Act (Act. No. 17 of 10 April 2015, Norwegian: Finansforetaksloven) • Registration and independent inspector • A mortgage credit institution shall for each cover pool establish a register of loans, interest rate contracts and foreign exchange contracts, substitute assets and covered bonds Finansforetaksloven § 16-2 tredje ledd inneholder imidlertid tre særlige tilfeller hvor utlevering kan skje uten hinder av taushetsplikten: - formålet er å avdekke eller motvirke økonomisk kriminalitet eller annen alvorlig kriminalitet, - formålet er å gjennomføre kundeoppdrag og … Endring i finansforetaksloven § 16-2 om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret - høringssvar Det vises til høring om endring i finansforetaksloven § 16-2 om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret med svarfrist 05.11.18. Finans Norge er blant dem som har tatt initiativ til lovendringene, For tilgang til de nevnte taushetsbelagte opplysninger må virksomheten være omfattet av finansforetaksloven § 16-2 syvende ledd. Dette kan finansforetak får tilgang til Ikke-taushetsbelagte opplysninger: fullt navn, inkl historikk; fødsels- og d-numme .