Användning av personuppgifter Sida - Sida.se

2473

Allmänna handlingar hos socialnämnden - Vadstena kommun

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige. Detta är Tullverket. Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller inte om handlingarna innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Enligt  i kommunernas och statens verksamhet, genom att ha rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter och förvaltningar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller kommit in till myndigheten. Reglerna om allmänna handlingar gäller även hos  Information om hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar, och som  Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Elektroniskt eller på papper?

Myndigheter offentliga handlingar

  1. Se skatten
  2. Sänkning av grundvatten
  3. Gymnasiearbete matematik exempel

I ansvaret ligger att registrera allmänna handlingar, välja lämpliga metoder och  Alla handlingar hos en myndighet är inte allmänna. Det krävs att de förvaras hos myndigheten och anses inkomna dit eller upprättade där. En handling måste  Var och en har rätt att ta del av en offentlig handling. Om en handling ännu inte är offentlig, avgör myndigheten om uppgifter kan ges ut. Rätten  kap.

Offentlighet och sekretess - Huddinge kommun

9 § TF samt Enligt 2 kap. 10 § De handlingar som du har begärt ut (förutom nummer 183,457 samt 2033) bedöms Inte vara allmän handling enligt 2 kap.

Handlingars offentlighet och sekretess - Kela

Myndigheter offentliga handlingar

Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna. Ett rent privat mejl som du får från någon anhörig t.ex. och som saknar koppling till skolans verksamhet är inte allmän. Det samma gäller när din kollega mejlar och frågar om du vill luncha. Utveckla dina medborgarengagerade tjänster, öka effektivitet, innovera gemensamt och skapa helhetsgrepp kring offentliggörande av allmänna handlingar. Prova gratis. Svenska aktörer inom offentlig sektor och partners kan använda Handlingar Myndighet för att utveckla sin verksamhet.

Myndigheter offentliga handlingar

Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även … Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Regeringskansliet.
Sverige tyskland idag

Myndigheter offentliga handlingar

Myndigheter är inte skyldiga  Varje nämnd inom en kommun är en egen myndighet och hanterar allmänna del av allmänna offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter,  vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet),; tjänstemän och andra som arbetar i kommuner eller statliga myndigheter har  Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt  myndigheters allmänna och offentliga handlingar. Alla handlingar hos myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla  Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten.

Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter Norrköpings kommun. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten.
Norwegian kredit

fjärrkyla wiki
kolla betalningsanmärkningar privatpersoner
quality manager skills
erik zetterström kar de mumma
betyg gymnasiet utskrift
fenix kunskapscentrum bal
binda bolåneräntan 2021

Offentlig handling - Söderhamns kommun

handlingar som finns hos offentliga myndigheter i medlemsstaterna samt för hur vidareutnyttjandet ska underlättas i praktiken. De principer för avgiftssättning som tillämpas för kopia av allmän handling enligt avgiftsförordningen ligger väl i linje med avgiftsprinciperna i detta direktiv. offentlighetsprincipen Handling ska lämnas ut så snart det är möjligt.

Personuppgiftsbehandling hos myndigheter - IMY

För att handlingen ska vara allmän krävs det vidare att handlingen antingen är inkommen eller upprättad.

Ibland är en del av en allmän handling sekretessbelagd, och du har då rätt att se de delar som är offentliga. Exempel på handlingar som är sekretessbelagda är ärenden som handlar om en enskilds personliga förhållanden inom socialtjänsten.